انتخاب زبان
  نام كاربری:
      
  رمز عبور:
      
هنوز در سایت عضو نشده‌اید؟

براي برقراري ارتباط با ما، لطفا نامه‌هاي خود را به آدرس الكترونيكي  mohamad.moein449@gmail.com ارسال فرماييد. ما در اسرع وقت به نامه‌هاي شما پاسخ خواهيم داد.

شماره يك

موضوع : همکاری و مشارکت متقاضی با دارنده مجوز تاسيس (موافقت اصولی) مدارس غيرانتفاعی در كليه مقاطع (ابتدايي ، راهنمايی و دبيرستان) پسرانه و دخترانه صادره از آموزش و پرورش استان تهران جهت تاسیس مجتمع و یا مدرسه غیرانتفاعی در قالب ثبت شرکت یا موسسه آموزشی با اخذ موافقت ثبت از وزارت آموزش و پرورش  

شماره دو

موضوع : همکاری و مشارکت متقاضی با دارنده مجوز تاسيس (موافقت اصولی) آموزشگاه علمي آزاد تقويتي كنكور يا زبان انگليسي پسرانه یا دخترانه صادره از آموزش و پرورش تهران قابل تاسيس در مناطق مورد موافقت ادارات آموزش و پرورش تهران

شماره سه

موضوع : همکاری و مشارکت متقاضی با دارنده مجوز (پروانه فعاليت) آموزشگاه تقويتي كنكور يا زبان انگليسي پسرانه داراي 2 سال سابقه فعاليت در منطقه 4 تهران

شماره چهار

موضوع : همکاری و مشارکت متقاضی با دارنده مجوز (پروانه فعاليت) آموزشگاه تقويتي كنكور يا زبان انگليسي ترميك دخترانه  داراي يكسال سابقه فعاليت و قابل انتقال به مناطق 11-17-18-19 تهران

شماره پنج

موضوع : همکاری و مشارکت متقاضی با دارنده مجوز (پروانه فعاليت) آموزشگاه زبان انگليسي ترميك پسرانه آموزش و پرورش داراي كمتر از يكسال سابقه فعاليت در منطقه 14 تهران و قابل انتقال به مناطق مورد موافقت آموزش و پرورش تهران